Ønsker du å lære mer om hvordan bedriften din benytte gamification i praksis? Er du forsker eller student som ønsker å gjennomføre praktisk forskning på gamification i samarbeid med en bedrift?

Gamification har vokst frem som et populært konsept innen markedsføring og undervisning. Gamification handler om å bruke spillelementer i sammenhenger utenfor spill i den hensikt å gjøre rutinebaserte oppgaver mer engasjerende. Bonuspoengordninger som er ment å øke kundelojalitet, sporing av brukerens progresjon i treningsapper, og belønningssystemer i læringssammenheng er virtuelle klapp på skulderen som baserer seg på ønsket om å utnytte spillenes tiltrekningskraft og evne til engasjement.

Foredragsholdere er forskere med gamification som spesialfelt og bedrifter med erfaring med bruk av gamification. Målsetningen med konferansen er at næringsmiljø og forskermiljøer skal komme sammen rundt en bedre forståelse og mulig samarbeid omkring hvordan gamification kan anvendes i praksis.

Bekreftede foredragsholdere:
Sebastian Deterding, Assistant Professor, Northeastern University
Simon McCallum, førsteamnuensis, Høgskolen i Gjøvik
Natalia Mæhle, førsteamnuensis, Høgskolen i Bergen
David Smith, Head of Marketing, Dogu.no

Arrangementet er i regi av Instituttet for informasjons- og medievitenskap i samarbeid med Senter for nyskaping ved Høgskolen i Bergen.

Skaff billetter på Eventbrite