Nå har Kulturrådet åpnet dørene og man kan nå sende in søknad for næringsutvikling eller regional bransjeutvikling. Formålet med ordningene er å forsterke støtteapparatet rundt kunstnere og de regionale miljøene utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Det langsiktige målet er at økt forretningskompetanse, entreprenørskap og nytenkning skal bedre kunstnerøkonomien og gjøre det mulig for flere å livnære seg av kunstnerisk virksomhet.

Kulturrådets seksjon for kreativ næring har to tilskuddsordninger; Næringsutvikling og Regional bransjeutvikling – begge med frist den 4. juni 2019 – som dekker feltene arkitektur, design, mote, spill, film, kulturvern, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Så om man har et prosjekt man mener kan passe inn under kreativ næring, så kan man kan lese mer om tilskuddsordningene her eller søke om rådgivning her, om man er usikker.