Arrangementer

Her kan du finne informasjon om diverse spillutviklingsrelaterte arrangement som foregår rundt om i Norge.

Spillmakertreff

Digitalt for hele landet

Sted: Discord-serveren til Spillmakerlauget
Tid: 2. onsdagen i måneden klokka 18 (unntatt juli og desember)

Kristiansand

Sted: Kristiansand folkebibliotek
Tid: Vanligvis 4. onsdagen i måneden klokka, men har pause pga. korona

Trondheim

Sted: Work-Work, Trondheim
Tid: Vanligvis 1. eller 2. tirsdagen i måneden på kveldstid, men har pause pga. korona

Global Game Jam

Digitale sites arrangert av Spillmakerlauget i 2021: Kristiansand, Trondheim
Andre norske digitale sites i 2021: Hamar og Oslo

(Følg med på norske lokasjoner på globalgamejam.org i forkant av arrangementet.)
Tid: Siste helgen i januar

Global Game Jam arrangers verden over den siste helgen i januar hvert år på en myriade lokasjoner. Der samles utviklere, studenter og interesserte for å lage spill på to døgn basert på et spesifikt tema.

Eksterne arrangement

Konsoll

Arrangør: Norsk nettverk for dataspillbedrifter (Noneda)
Sted: Grieghallen, Bergen
Tid: Sannsynligvis i månedsskiftet oktober/november 2021 (ikke fastlagt ennå)

Konsoll er en konferanse som holdes i Bergen hvert år. Her holdes det kunnskapsrike og innsiktsgivende foredrag  om spillutvikling og spill kultur, og arrangementet er åpent til spillutviklere, studenter og aspirerende spillutviklere.

Spillkonventet

Arrangør: Viken Filmsenter
Sted: Klækken Hotell, Hønefoss
Tid: 21.–22. juni 2021

Spillkonventet arrangeres av Viken Filmsenter og er enn samling av norsk spillbransje der man kan dele kunnskap og erfaringer med hverandre i ett avslappet sosialt miljø.

Kavalkaden / Spillprisen

Arrangør: Virke Produsentforeningen
Sted: Videostrøm på Internett
Tid: 4. mars 2021 klokka 19

Kavalkaden med Spillprisen er bransjens egen oppsummering av året som var. Arrangeres av Virke Produsentforening som inviterer til prisutdeling og fest.

Norwegian Game Awards

Arrangør: Start NTNU
Sted: Trondheim
Tid: Mars 2021

NGA er en spillmakingskonkurranse rettet mot studenter. Studentspillene konkurrerer mot hverandre i en rekke kategorier. Man kan delta så lenge arbeidsgruppen består av minst 50 % studenter.