Om oss

Spillmakerlauget Norge 

E-post
styret@spillmakerlauget.no

Styreleder
Økonomiansvarlig
Targeir Attestog
Telefon: 47 38 72 32
targeir@spillmakerlauget.no

Nestleder
Ansvarlig for nettsted
Mads Stensrud
mads@spillmakerlauget.no

Medlem fra Vest
Ørjan Blytt Polden
orjan@spillmakerlauget.no

Medlemmer fra Sør
Hoda Salman
hoda@spillmakerlauget.no

Eventansvarlig
Robin Amir Rondestvedt Moudnib
robin@spillmakerlauget.no

Vara
Mariell Grønnestad
mariell@spillmakerlauget.no

Medlemmer fra Midt
Peder Lexau
peder@spillmakerlauget.no

Sekretær
Hallgeir Løkken

hallgeir@spillmakerlauget.no

Vara
Laura Gonzalez Fernandez
laura@spillmakerlauget.no

Spillmakerlauget Sør

E-post
post@spillmakerlaugetsor.com

Nettsted
spillmakerlaugetsor.no

Styreleder
Økonomiansvarlig
Targeir Attestog
Telefon: 47 38 72 32
targeir@spillmakerlauget.no

Nestleder
Ansvarlig for sosiale medier og medlemskontakt
Hoda Salman
hoda@spillmakerlauget.no

Styremedlemmer

Ansvarlig for nettsted og Global Game Jam Kristiansand
Mads Stensrud
mads@spillmakerlauget.no

Sekretær
Erik Hammer
erik@spillmakerlauget.no

Eventansvarlig
Mariell Grønnestad
mariell@spillmakerlauget.no

Robin Amir Rondestvedt Moudnib
robin@spillmakerlauget.no

Spillmakerlauget Vest

E-post
styret@vest.spillmakerlauget.no

Fungerende styreleder
Markus Malmo Lange
Telefon: 93 68 00 08
markus@hybrosia.com

Fungerende styreleder
Ole Helland
ole@vest.spillmakerlauget.no

Styremedlem og kontaktperson
Ørjan Blytt Polden
Telefon: 95 70 50 69
orjan@spillmakerlauget.no

Spillmakerlauget Midt

E-post
styret-midt@spillmakerlauget.no

Styreleder
Peder Lexau
Telefon: 97 77 83 12
peder@spillmakerlauget.no

Styremedlemmer

Hallgeir Løkken
hallgeir@spillmakerlauget.no

Laura Gonzalez Fernandez
laura@spillmakerlauget.no